Prevádzkovateľ stránky

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok  www.albaseating.com  je:

ALBA CR spol. s r. o.
Masarykovo náměstí 26
CZ-250 83 Škvorec
Tel.: +420 224 284 026 – 8
E-mail: info@albacr.eu
IČO: 629 09 134
DIČ: CZ629 09 134

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 34750.

Konatelia spoločnosti: Milan Laube, František Laube. Konatelia zastupujú spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.

Ďalšie kontakty nájdete TU.

Vylúčenie ručenia za nesprávnosť obsahu

Spoločnosť ALBA CR spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez predchádzajúceho oznámenia meniť obsah webových stránok a neručí za bezchybnosť, aktuálnosť a presnosť informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach. Zároveň spoločnosť nepreberá ručenie za odporúčania či výsledky analýz uvedených na týchto internetových stránkach.

Spoločnosť ALBA CR spol. s r. o. sa snaží udržiavať stránky stále dostupné, nie je to ale jej povinnosťou. Spoločnosť ALBA CR spol. s r. o. je oprávnená obmedziť alebo vylúčiť podľa vlastného uváženia disponibilnosť a používanie internetovej stránky a neručí za škody, ktoré by mohli vyplynúť z obmedzenia alebo nedostupnosti stránok.

Internetové stránky obsahujú aj odkazy na iné, externé internetové stránky. Spoločnosť ALBA CR spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za údaje uvedené na iných internetových stránkach, ako aj za ochranu osobných údajov na externých internetových stránkach.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje využívané na týchto webových stránkach budú použité vždy len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Autorské práva

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva ku kompletnému obsahu internetových stránok www.albasr.eu, vrátane textov, fotografií, dizajnu stránok, grafiky i spôsobu usporiadania týchto webových stránok.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.albaseating.com nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.