Provozovatel stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.albaseating.com je:

 

ALBA CR spol. s r. o.

Masarykovo náměstí 26
CZ-250 83 Škvorec
Tel.: +420 224 284 026 – 8
E-mail: info@albacr.eu
IČO: 629 09 134
DIČ: CZ629 09 134

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34750.

Jednatelé společnosti: Milan Laube, František Laube. 

Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech samostatně.

 

Vyloučení ručení za nesprávnost obsahu

Společnost ALBA CR spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek a neručí za bezchybnost, aktuálnost a přesnost informací obsažených na těchto webových stránkách. Zároveň společnost nepřebírá ručení za doporučení či výsledky analýz uvedených na těchto internetových stránkách.

Společnost ALBA CR spol. s r. o. se snaží udržovat stránky stále dostupné, není to ale její povinností. Společnost ALBA CR spol. s r. o. je oprávněna omezit nebo vyloučit podle vlastního uvážení disponibilnost a používání internetové stránky a neručí za škody, které by mohly vyplynout z omezení nebo nedostupnosti stránek.

Internetové stránky obsahují i odkazy na jiné, externí internetové stránky.  Společnost ALBA CR spol. s r. o. nenese odpovědnost za údaje obsažené na jiných internetových stránkách, jakož i za ochranu osobních údajů na externích internetových stránkách.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje využívané na těchto webových stránkách budou použity vždy jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Informace o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

 

Autorská práva

Provozovateli náleží všechna autorská práva ke kompletnímu obsahu internetových stránek www.albaseating.com, včetně textů, fotografií, designu stránek, grafiky i způsobu uspořádání těchto webových stránek.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.albaseating.com nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.