Udržitelnost

Výroba skvělých židlí pro udržitelný svět

Společnost ALBA se zavazuje k neustálému snižování dopadu svých činností na životní prostředí. V roce 2015 jsme proto zavedli systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001, abychom snížili negativní dopady na životní prostředí a zvýšili efektivitu našich činností. V roce 2022 byla společnosti ALBA udělena ekologická značka "Ekologicky šetrný výrobek" a EU Ecolabel pro zakázkovou výrobu sedacího nábytku.

Ve všech aspektech naší činnosti, od výběru vstupních materiálů přes balení a přepravu až po spotřebu energie nebo vytápění našich budov, používáme řešení šetrná k životnímu prostředí. Naše výroba neznečišťuje vodu ani půdu a splňuje všechny energetické a ekologické předpisy České republiky a Evropské unie. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni a dodržují naše zásady ochrany životního prostředí a třídění odpadu. Naše ekologické a energeticky úsporné standardy plánujeme udržet i nadále a pracovat na jejich dalším zlepšování.

Materiály

Při výběru vstupních materiálů dbáme na jejich původ a ověřenou kvalitu. Upřednostňujeme komponenty od místních a evropských dodavatelů, které splňují naše požadavky. Naše výrobky splňují chemické předpisy REACH a přednostně používáme plastové komponenty z recyklovaného polypropylenu.

Většina potahových látek v našem sortimentu je certifikována podle normy STANDARD 100 OEKO-TEX. Vybíráme pouze odolné materiály a látky, abychom zajistili dlouhou životnost všech našich výrobků. Náš sortiment vydrží opravdu dlouhou dobu a jako důkaz poskytujeme na většinu našich židlí záruku 5 let. A pokud se po letech nějaký komponent opotřebuje, lze jej podle potřeby dokoupit, vyměnit a v případě potahových materiálů přečalounit.

Balení

K ochraně, přepravě a skladování židlí používáme lepenkové krabice z již jednou recyklovaných materiálů nebo plně recyklovatelnou strečovou fólii. Krabice jsou po použití opět recyklovány, nebo pokud nejsou poškozené, jsou znovu použity. Zbytečnému odpadu z obalů předcházíme tím, že k doručení zboží využíváme vlastní dopravu.

Zároveň naše obaly neustále vylepšujeme, abychom snížili množství použitých materiálů. Společnost ALBA se již řadu let zabývá nakládáním s obalovým odpadem a jeho recyklací a již od roku 2015 je členem systému sběru a recyklace obalových materiálů EKO-KOM. Tímto způsobem zajišťujeme zpětný odběr a řádné využití obalového odpadu.

Logistika

Máme vlastní vozový park, jehož součástí je i čistě elektrické vozidlo, a zajišťujeme dopravu pro většinu našich zákazníků. Vždy se snažíme využít 100 % kapacity našeho vozového parku a díky našemu speciálnímu logistickému programu můžeme detailně plánovat naše dodávky, vybírat nejefektivnější trasy a automaticky volit různé typy vozidel, abychom maximalizovali efektivitu nakládky.

Program také vypočítává harmonogram jízd, což nám i ostatním společnostem, pro které dodáváme, umožňuje lépe plánovat. Všichni naši řidiči jsou samozřejmě pravidelně školeni a vždy dodržují pravidla plynulé jízdy.

Úspory energií

V roce 2010 jsme v Albě nainstalovali více než 600 solárních panelů, abychom pokryli spotřebu energie našich výrobních závodů a kancelářských budov ekologičtějším způsobem.  Pokud vyrobíme více energie, než dokážeme spotřebovat, dodáváme ji některému z českých distribučních energetických kanálů. Stali jsme se také součástí českého národního programu Zelená úsporám, který podporuje firmy a domácnosti ve výrobě vlastní zelené energie.

Většina našich výrobních a skladových hal je navržena tak, aby propouštěla dostatek přirozeného světla prostřednictvím širokých střešních oken, takže po většinu pracovní doby nemusíme používat umělé zdroje světla. Naše výroba funguje pouze přes den, takže v noci jsou světla a topení vypnuté. K umělému osvětlení používáme pouze ekologické a energeticky úsporné žárovky.

V našem výrobním závodě ve Škvorci zajišťujeme vytápění kotlem na biomasu Danstoker. K výrobě tepla používáme převážně biomasu z miscanthu, obnovitelný zdroj energie od místního výrobce. Pro úsporu nákladů na vytápění jsou naše sklady rozděleny na studené a teplé zóny.